Vše pro Vaše nemovitosti

Vždy nacházím řešení. 

Investiční nemovitost/ koupě a pronájem

 • Inzerce, prohlídky, prověření technického stavu i smluvní dokumentace
 • zajištění financování, příp. úschovy
 • vklad na katastr, splnění povinností člena SVJ
 • vyhledání vhodného nájemce, převzetí jistoty ve prospěch vlastníka
 • předání bytu, převod nebo zajištění dodávek energií a médií
 • ukončení nájemního vztahu, zpětné převzetí bytu, finální vyúčtování domovních služeb a vypořádání jistoty
 • případný prodej investiční nemovitosti 

Ekonomická a administrativní správa

 • optimalizace nákladů na služby 
 • optimalizace výnosu z nájemních smluv dle situace na trhu   
 • kontrola a vymožení příchozích nájmů a záloh
 • sledování a evidence nákladů a výnosů, závazků a pohledávek 
 • roční vyúčtování domovních služeb, a také při ukončení nájemního vztahu
 • včasná příprava podkladů pro splnění daňové povinnosti příkazce
 • vedení provozního účtu včetně jeho založení
 • plnění práv a povinností příkazce – člena SVJ

Technická údržba

 • průběžné opravy 
 • zákonné revize a kontroly
 • zajištění dodávek energií a médií včetně tepla a TUV, související odečty měřidel a rozúčtování
 • zajištění úklidu, údržby pozemku a zahrady
 • koordinace větších oprav včetně zajištění tendru na prováděcí firmu, stavebního dozoru a/nebo TDI
 • sledování dotačních programů ČR a EU
 • iniciativa v celkovém zlepšení technického stavu nemovitosti 

Související služby

 • zajištění zpracování a podání daňových přiznání příkazce pečlivými účetními firmami, znalými účtování fyzických i právnických osob včetně SVJ
 • zajištění nejvhodnějšího financování nemovitosti ve spolupráci s nezávislým finančním poradcem
 • zajištění právního servisu proaktivní advokátní kanceláří se specializací na bytové spoluvlastnictví a SVJ
 • zajištění stavebního dozoru a/nebo technického dozoru investora v případě větších oprav
 • zajištění rozúčtování tepla a TUV prováděcí společností pro roční vyúčtování domovních služeb